Knowledgebase

Commando "chmod"

Command "chmod"

Het commando CHMOD word gebruikt in verschillende programma's en besturingssystemen om de rechten aan te geven voor bestanden/mappen.

Het volledige chmod commando kan opgedeeld worden in een aantal stukken.
chmod [opties] [referenties] [operator] [modi] bestand/map

Opties

De opties welke gebruikt kunnen worden zijn de volgende:

-R : Past de modi recursief aan van alle bestanden en mappen welke de aangegeven map zitten (er om denken dat er verplicht een hoofdletter R voor gebruikt dient te worden anders werkt het niet).
-v : Laat alle bestanden en mappen zien welke aangepast worden.

Referenties

De referenties worden gebruikt om de gebruikers aan te geven waarop de rechten moeten worden toegepast. Indien er geen referentie word gegeven dan wordt er automatisch gebruik gemaakt van de 'a' referentie.

Beschikbare referenties:

u : user => gebruiker => de eigenaar van het bestand
g : group => groep => gebruikers welke tot de groep van de eigenaar behoren
o : other => anderen => gebruikers welke niet eigenaar zijn van het bestand en niet tot de groep behoren waar de eigenaar lid van is.
a : all => allemaal => past de drie bovenstaand toe. Staat gelijk aan ugo

Operatoren

De operatoren worden gebruikt om aan te geven op welke manier de modi het bestand of de map aan moet passen.

Beschikbare operatoren:

+ : pas de modi toe aan de gespecificeerde bestanden/mappen
- : haal de modi weg bij de gespecificeerde bestanden/mappen

Modi

De modi geven aan welke rechten moeten worden toegewezen aan de gespecificeerde bestanden/mappen

Beschikbare modi:

r : read => Leesrechten
w : write => Schrijfrechten
x : Execute => uitvoerrechten

Voorbeelden van het aanpassen van rechten

Hieronder een aantal voorbeelden van hoe de rechten aangepast kunnen worden met de bovenstaande commando's.

vb1:
geef de eigenaar en de groep lees en schrijfrechten op voorbeeld.txt

chmod ug +rw voorbeeld.txt

vb2:
Haal de uitvoerrechten bij de andere gebruikers weg bij voorbeeld.txt

chmod o -x voorbeeld.txt

vb3:
Geef de eigenaar, de groep en de andere users op de map voorbeeld en alle onderliggende mappen en bestanden alle rechten. Laat dit ook op het scherm zien.

chmod -Rv ugo +rwx voorbeeld
of
chmod -Rv a +rwx voorbeeld


Het gebruik van chmod middels het octale stelsel

Er is ook een andere manier van rechten geven met behulp van chmod. Dit kan gedaan worden met de nummers uit het octale stelsel. Dit wordt in een groep van 3 getallen gedaan. Bij deze manier zijn de referenties, de operator en de modi samengevoegd in één getallencombinatie

het volledige chmod commando zal er als volgt uit dienen te zien:
chmod [opties] [getallencombi] bestand/map

Mogelijke getallencombinaties welke toegepast kunnen worden met het octale stelsel:
644
777
755
000

Toepassing van de rechten met het octale stelsel

De waardes welke er gegeven kunnen worden zijn 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7.

De getallen welke gebruikt dienen te worden kunnen op de volgende manier berekent worden. De mogelijkheiden zijn:
Modus ... waarde
Read(lezen) = 4
Write(schrijven) = 2
Execute(uitvoeren) = 1
No rights(geen) = 0

Om bepaalde rechten toe te passen dienen de rechten welke je eraan wilt geven opgetelt te worden.
Hieronder zal ik alle mogelijkheiden onder elkaar zetten.

Waarde ... rechten
0 = Geen rechten ... 0
1 = Uitvoeren ... 1
2 = Schrijven ... 2
3 = Uitvoeren en schrijven ... 1 + 2
4 = Lezen ...4
5 = Uitvoeren en Lezen ... 1 + 4
6 = Schrijven en Lezen ... 2 + 4
7 = Alle rechten ... 1 + 2 + 4

Net als in het hierboven aangegeven zijn er bij de octale manier referenties (De rechtentoepassing voor gebruikers)
Deze worden ook opgedeelt in user/owner(gebruiker/eigenaar), group(groep) en Other(anderen). Ze worden samengevoegd in een groep van 3 getallen.
Het eerste getal staat voor de eigenaar van het bestand/map.
Het tweede getal staat voor de groep waar de gebruiker lid van is.
Het derde en laatste getal staat voor alle andere gebruikers.

Om de in het eerste gedeelte gegeven voorbeelden er even bij te pakken.

644 : Wordt veel gebruikt voor bestanden die op bijvoorbeeld een webserver staan.

- De eigenaar heeft schrijf -, en leesrechten
- De groep heeft leesrechten
- De andere gebruikers hebben leesrechten

777 : Het liefste deze niet te gebruiken. Dit omdat het voor beveiligingslekken kan zorgen. Er wordt nog wel eens gezegt.. geeft het maar 777 dan werkt het. Maar dat is zoals indien je auto niet vooruit wil omdat deze op de handrem staat zeggen: haal alle remmen er maar uit want dan werkt het wel

- De eigenaar heeft alle rechten
- De groep heeft alle rechten
- De andere gebruikers hebben alle rechten

755 : wordt gebruikt voor bestanden welke iedereen, behalve de eigenaar, wel mogen uitvoeren en bekijken maar niet aan mogen passen.

- De eigenaar heeft alle rechten
- De groep heeft uitvoer -, en leesrechten
- De andere gebruikers hebbe uitvoer ,- en leesrechten

000 : Deze liefst niet gebruiken. Hierdoor kan niemand meer wat met het bestand.

- De eigenaar heeft geen rechten
- De groep heeft geen rechten
- De andere gebruikers hebben geen rechten

Een aantal voorbeelden met het octale stelsel

vb1:
Geef de eigenaar en de groep volledige rechten en de rest geen rechten op voorbeeld.txt

chmod 770 voorbeeld.txt

vb2:
Geef alle gebruikers op de map "voorbeeld" en alle onderliggende mappen en bestanden leesrechten

chmod -R 444 voorbeeld

  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Commando "chown"

Commando "chown"Chown is een afkorting van change owner.Het wordt gebruikt naast het...